Preus, abonaments i matricules

PREU MATRICULA

MATRICULA PREUS
Pre-infantil (menors de 6 anys)  –   €
Infantil (de 6 a 15 anys)  15,40 €
Jove (de 16 a 20 anys)  20,50 €
Adult* ( de 21 a 64 anys)  25,60 €
Gent Gran (a partir de 65 anys)  20,50 €
*Adults amb carnet de familia nombrosa, monoparental, discapacitat igual o superior al 33% i pensionistes menors de 65 anys  20,50 €

PREU ABONAMENTS

ABONAMENTS PREUS [1] Descomptes especials[4] PREUS FRANJA HORARIA [2] Trimestral Semestral  [5] Anual [5]
Pre-infantil (menors de 6 anys)  Entrada lliure NO NO NO NO NO
Infantil (de 6 a 15 anys) 21,20 € 15,40 € NO 59,80 € 107,90 € 178,00 €
Jove (de 16 a 20 anys) 33,80 € 23,60 € NO 96,40 € 176,00 € 290,20 €
Adult* ( de 21 a 64 anys) 48,20 € 33,00 € 38,60 € 138,30 € 250,90 € 413,80 €
Gent Gran (a partir de 65 anys) 33,80 € 23,00 € 29,50 € 96,40 € 176,00 € 290,20 €
Familiar 2 93,70 € 74,80 €
Familiar 3 103,70 €
Familiar 4 124,60 €
Familiar 5 145,40 €
Low cost [3] 30,10 €

PREU ENTRADES PUNTUALS

TIPUS EDATS CARACTERÍSTIQUES PREUS*
Pre-Infantil De 0 a 5 anys Temporada d’estiu*  Entrada lliure
Temporada d’hivern  Entrada lliure
Infantil De 6 a 15 anys Temporada d’estiu*  6,30 €
Temporada d’hivern  5,00 €
Jove De 16 a 20 anys Temporada d’estiu*  6,30 €
Temporada d’hivern  5,50 €
Adult Majors de 21 anys Temporada d’estiu*  8,60 €
Temporada d’hivern  7,10 €
Gent Gran Majors de 64 anys Temporada d’estiu*  6,30 €
Temporada d’hivern  5,50 €

Adults amb carnet de família nombrosa, monoparental, discapacitat igual o superior al 33% i pensionistes menors de 65 anys

Majors de 21 anys

Temporada d’estiu*  6,30 €
Temporada d’hivern  5,50 €

[1] Accés total dins de l’horari d’obertura de la instal·lació
[2] De dilluns a divendres, de 7 a 10h i de 12h a 17h. Cap de setmana sense restricció horària.
[3] De dilluns a divendres, de 11h a 13,30h i de 20,45h a 22h. Cap de setmana, tot l’horari d’obertura.
[4] Descomptes especials sobre abonament total per discapacitats => 33% / pensionistes Families nombroses o monoparentals
[5] Els abonaments semestral i anual es podran fraccionar en 2 pagaments, 50% de l’import en el primer mes i la resta el següent mes. La matricula és gratuïta.