Preguntes freqüents

De quina forma puc pagar el meu abonament?

La matrícula i la primera mensualitat, així com l’assegurança i la fiança del carnet, es pagaran en efectiu o amb targeta bancària. La resta de rebuts es faran efectius per domiciliació bancària.

 A partir de quina edat paguen els menors?

Tots els infants de 0 a 2 anys i els fills menors de 5 anys d’abonats, poden accedir a la instal·lació sense cap cost.

A partir de quina edat es pot apuntar un infant sense els seus pares/mares o tutors?

A partir de 16 anys.

 Tinc algun tipus de permanència?

No.

 Quina documentació necessito per tramitar el meu abonament individual?

  • Original del carnet d’identitat, passaport o targeta de residència.
  • Llibreta d’estalvis original que acrediti la titularitat de l’abonat o l’abonada, a fi de carregar-hi la quota mensual d’abonament.  En cas de no existir llibreta d’estalvis, s’haurà d’aportar un rebut bancari o fotocopia a on consti la titularitat del compte corrent.

 Quina documentació necessito per tramitar el meu abonament familiar?

Al marge de la documentació de cadascun dels membres adults, comentada en l’apartat anterior, és necessari també la presentació de l’ original del llibre familiar i en casos especials el registre del padró.

El titular del compte corrent on es carreguen els rebuts, ha de signar alguna documentació?

Tots els usuaris titulars d’un compte corrent hauran de signar la següent documentació, si s’escau, en el propi punt d’inscripció físic: L’ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA (domiciliació bancària).

 Es pot pagar en metàl·lic la matricula i la primera quota?

 Què passa si el banc retorna el meu rebut?

Quan arriba un rebut retornat, es causa baixa immediata. Per tornar a ser abonat caldrà fer efectives les despeses de devolució bancària i el rebut tornat per tal de seguir amb l’abonament.

 Com puc donar de baixa el meu abonament?

S’ha d’enviar un email a  info@pmbegues.cat o fer-ho presencialment a la recepció de la instal·lació omplint l’imprès de sol·licitud de baixa.

 Quines dates he de tenir en compte per tramitar la baixa o el canvi de modalitat d’abonament?

Tots els canvis han de comunicar-se abans del dia 25 del mes anterior al mes que es vol causar baixa o canviar la modalitat d’abonament.

 Puc fer ús de la instal·lació si no sóc abonat d’aquesta?

Sí, mitjançant la compra d’una entrada puntual.

 La compra d’una entrada puntual em dona dret a utilitzar-la més d’una vegada el mateix dia?

Sí. Amb l’entrada puntual és es pot utilitzar la instal·lació durant 1 dia sencer.

Totes les activitats dirigides estan incloses a l’abonament?

No. Les classes d’aquagym es paguen a part. Els abonats tenen descomptes especials.

 On puc mirar els horaris de les classes dirigides?

A la nostre web, facebook i instagram pots consultar els horaris de tota la setmana. Complementàriament disposes també d’un element gràfic a la instal·lació.

 Aquest horari és el mateix per a tot l’any?

Aquest horari es va modificant cada trimestre en funció de les assistències i la demanda dels abonats.

 Per Nadal, Setmana Santa o estiu el volum d’hores d’activitats és el mateix?

El volum d’hores d’activitats es redueix els períodes de Nadal, Setmana Santa i a l’agost.

 A partir de quina edat es pot entrar a la sala de fitness i sala d’activitats dirigides?

A partir dels 16 anys.

Com sol·licito la plaça al curset?

Per tal de sol·licitar plaça cal fer-ho de forma presencial la recepció de la instal·lació.

 Com es realitza el pagament dels cursets de natació?

El primer trimestre es paga en metàl·lic o amb targeta bancària, i el següent es fa efectiu mitjançant domiciliació bancària.

 Puc canviar de curs o horari d’un mes a l’altre?

Sí, sempre que hagi vacants.

 Què és obligatori que el meu nen/a porti al curset?

És obligatori que els nens dels cursets portin:

  • Casquet de bany
  • Tovallola o barnús
  • Sabatilles de bany

 On sol·licito la renovació al curset de natació?

Podeu fer-ho personalment a la recepció entregant correctament complimentat el full de renovació.

 Com sol·licito la baixa del curset de natació?

Per tal de tramitar la baixa al curset de natació cal avisar per email a  info@pmbegues.cat o a pmbegues@pmbegues.cat o fer-ho presencialment a la recepció de la instal·lació, omplint l’imprès de sol·licitud de baixa, abans del dia 20 de l’últim mes del trimestre.

Quin és el període d’obertura de la piscina descoberta?

S’obre després de Sant Joan i es tanca la primera setmana de setembre.

 Quin és l’horari de la piscina descoberta?

De dilluns a diumenge de 10:30h a 20:00h.
 Com a abonat tinc accés a la piscina descoberta?

Sí.

 Es pot entrar a la piscina descoberta sense ser abonat?

Es pot entrar amb entrada puntual a tota la instal·lació, no és només una entrada únicament per a la piscina descoberta.

 Es pot limitar l’accés a la piscina descoberta per aforament complet?

Sí.

Puc nedar lliurement quan jo vulgui?

Sí, sempre hi hauran uns carrils mínims de lliure ús reservats per als abonats/abonades.

 La piscina està adaptada per a persones amb mobilitat reduïda?

Si.

 Què necessito per fer ús de la piscina?

  • Barret de bany.
  • Sabatilles de bany.
  • Banyador.
  • Ulleres (opcional).
  • Tovallola o barnús.

 La sauna i el bany de vapor són d’ús mixte?

Sí.

Quin és l’horari d’obertura general?

Horari de dilluns a divendres de 7 a 22 h. Dissabtes de 9.45 a 14 h i de 15 a 20 h i diumenges de 9.45 a 14 h.

 Quin és l’horari d’obertura de la piscina coberta?

Horari de dilluns a divendres de 7.30 a 21.45 h. Dissabtes de 10 a 13.45 h i de 16.30 a 19.45 h i diumenges de 10 a 13.45 h.

 Quin és l’horari d’obertura general de la sala de fitnes?

Horari de dilluns a divendres de 7 a 22 h. Dissabtes de 9.45 a 14 h i de 15 a 20 h i diumenges de 9.45 a 14 h.

 On puc mirar el calendari d’obertura dels poliesportius?

Al següent link: Calendari d’obertura