És un conjunt d’exercicis la finalitat és la d’exercitar el cos i la ment, ja que mitjançant la seva pràctica, a més de millorar la nostra condició física, augmentem la nostra capacitat de control i concentració.